GDPR uredba za društva

decorative line

GDPR (General Data Protection Regulation) oz. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in nova slovenska zakonodaja (ZVOP-2), prinašata spremembe tudi za društva ter klube, ki uporabljajo in kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije.

Uredba je obvezna in se izvaja od 25. maja 2018 ter s seboj prinaša največje spremembe v zadnjih letih na področju varstva osebnih podatkov.

Kaj prinaša GDPR in ZVOP-2 za društva?

Ker društva pri svojem delovanju zbirajo in obdelujejo osebne podatke svojih članov in ker zakon o društvih posebej ne določa varstva osebnih podatkov, po novem to področje ureja zakon o varstvu osebnih podatkov (GDPR in ZVOP-2). Društva in klubi morajo zato svoje delovanje uskladiti z novo evropsko uredbo GDPR ter s slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2.

Zakonsko odgovoren za področje varstva osebnih podatkov v društvu je njen zastopnik. V primeru nepravilnosti kazen prejmeta društvo in tudi njen zastopnik.

Pri društvu ni obvezen zunanji pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO), ampak se lahko pooblasti kar oseba v samem društvu, kot vaš notranji pooblaščenec. Vseeno pa priporočamo, da se ta vaša pooblaščena oseba občasno posvetuje s strokovnjaki in se udeležuje izobraževanj ter spremlja aktualnosti na področju varstva osebnih podatkov (GDPR, ZVOP-2, eZasebnost).

Za svoje stranke izvajamo seminarje, na katerih jih seznanjamo o aktualnih zadevah in novostih na področju uredbe GDPR in ZVOP-2.
Za več informacij nas kontaktirajte na e-naslov info@gdpr-uredba.si.

Viri z dodatnimi informacijami o GDPR-ju:

Urad informacijskega pooblašenca o GDPR
EU Splošna uredba o varstvu podatkov - vsebina
Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2 (14. 8. 2019)


 

Posebna ponudba za društva

decorative line

Naša ponudba prilagojena društvom, klubom, zvezam ...

pregled, analiza, navodila in priporočila pri uskladitvi za ZVOP-2 in GDPR uredbo

99 EUR - akcija *


* cena velja do 31. 12. 2023 za društva in manjše klube


POVPRAŠEVANJE